18. 1. 2020  2:04 Bohdana
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu D-PS1-EF - Predmet špecializácie - Elektronika a fotonika I (FEI - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: D-PS1-EF
Názov predmetu: Predmet špecializácie - Elektronika a fotonika I
Ukončenie a kredity: skúška-PhD (10 kreditov)
Obsah predmetu:
Obsahom predmetu sú nasledovné témy študijného odboru:
• Technologické procesy mikroelektroniky a mikrosystémovej techniky. Pokročilé mikro- a nano-elektronické štruktúry a prvky. (prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.)
• Elektrické diagnostické metódy charakterizácie polovodičových štruktúr. (prof. Ing. Alexander Šatka, PhD.)
• Metódy analýzy povrchov, rozhraní a tenkých vrstiev (prof. Ing. Juraj Breza, PhD.)
• Optoelektronika a optické prenosové systémy. Integrovaná optoelektronika a fotonika. Lasery a laserové systémy. (prof. Ing. František Uherek, PhD.)
• Senzorové štruktúry a prvky. Mikrosenzory a mikromechanické systémy. (prof. Ing. Ivan Hotový, DrSc.)


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 09. 07. 2019.

Typ výstupu: