20. 9. 2020  2:37 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I-DP2-AE - Diplomový projekt 2 (FEI - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: I-DP2-AE
Názov predmetu:
Diplomový projekt 2
Ukončenie a kredity:
klasifikovaný zápočet (6 kreditov)
Obsah predmetu:
Štúdium problematiky, získavanie zdrojov.
Štúdium zdrojov, analýza problému.
Návrh riešenia.
Overenie vybraných častí riešenia.
Písomná prezentácia výsledkov riešenia projektu.


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 09. 05. 2019.

Typ výstupu: