19. 1. 2020  2:43 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B-MIP1 - Mikroprocesorová technika 1 (FEI - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: B-MIP1
Názov predmetu: Mikroprocesorová technika 1
Ukončenie a kredity: skúška (5 kreditov)
Obsah predmetu:
Procesory CISC, RISC, architektúra AVR (a ATmega). CPU, ALU, stavový register. Pamäťový podsystém, pamäte (SRAM, FLASH, EEPROM), I/O pamäť. Inštrukčný súbor mikroprocesorov a základy návrhu programu v assembleri. Typy prerušení, vlastnosti prerušovacích podsystémov, RESET. Distribúcia taktovacieho signálu, módy šetrenia spotreby. Pamäťové zámky, poistkové bity, metódy nahratia programu. Programovanie v jazyku C, využitie pamäte dát a číselné typy, premenné, polia, smerníky a znakové reťazce, konštanty, reťazce uložené v pamäti programu, štruktúry, klasifikátory premennej. Makrá, funkcie a obsluha prerušení, operátory, štruktúra programu, kombinácia s assemblerom. Interné periférie, EEPROM, Watchdog, paralelné porty. Funkcie počítadiel a časovačov v mikropočítačoch, režimy činnosti, PWM. Sériové komunikačné rozhrania SPI, TWI, USART. A/Č prevodník, komparátor. Vybrané externé periférie (klávesnica, displej). Vlastnosti platformy Arduino, základy programovania v C++.


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 07. 05. 2019.

Typ výstupu: