24. 2. 2020  7:32 Matej
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N425K0_4D - Cosmetology, Hygiene and Health Protection (FCFT - 2018/2019 - post-graduate studies)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


University: Slovak University of Technology in Bratislava
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Course unit code: N425K0_4D
Course unit title: Cosmetology, Hygiene and Health Protection
Mode of delivery, planned learning activities and teaching methods:
lecture10 hours weekly (on-site method)

 
Credits allocated: 12
 
Recommended semester/trimester: Food Chemistry and Technology - doctoral (semi-compulsory), 1. year
Level of study: 3.
Prerequisites for registration: none
 
Assesment methods:
Test
 
Learning outcomes of the course unit:
The practical application of theoretical knowledge in the field of chemistry of everyday-life products, i.e. information on personal care and protective cosmetics, as well as sanitary chemicals and products for the food and cosmetic industry, in order to protect human health.
 
Course contents:
General hygiene, health protective. Authorities health surveillance of hygienic and cosmetic products. Public health in Slovakia and the European Union. The state politics on health, the role of chemistry and food industry. Social aspects of health and quality of life. Hygienic and sanitation products in the food and cosmetic industries. Legislation. The importance of cosmetology and chemistry in every-day-life products.
Illegal, unregulated and allowed ingredients in cosmetic products. Legislation, practical examples. The quality and safety of cosmetic ingredients. The quality and safety of cosmetic products. Hygienic and protective cosmetic products and their prophylactic role in human health. Notification and safety of cosmetic products. Ecological and toxicological aspects of hygienic and cosmetic products.
 
Recommended or required reading:
Basic:
ONDREJKOVIČOVÁ, I. -- BAKOŠOVÁ, M. -- BIROŠOVÁ, L. -- FÁBEROVÁ, Z. -- HOJEROVÁ, J. -- IZAKOVIČ, M. -- JANTOVÁ, S. -- KASZONYI, A. -- KOVAŘÍK, P. -- LUCOVÁ, M. -- PROUSEK, J. -- ŠAJBIDOR, J. -- ŠIMA, J. Bezpečná chémia. Bratislava : FCHPT STU v Bratislave, 2012. 125 p. ISBN 978-80-89597-02-4.

Recommended:
HOJEROVÁ, J., ŠKULTÉTYOVÁ, K.: MATERIÁLY : pre 2. a 3. ročník študijného odboru kozmetik. Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2009. 232 s. ISBN 978-80-10-01641-9.
HOJEROVÁ: KOZMETIKA-ZDRAVIE-KRÁSA : Odhalené tajomstvá. MetroMedia, 2009. 359 s. ISBN 978-80-89327-02-7.

 
Language of instruction: slovak or english
 
Notes:
 
Courses evaluation:
Assessed students in total: 8

PN
100,0 %0 %
Name of lecturer(s): doc. Ing. Mária Greifová, PhD. (examiner, instructor, lecturer) - slovak, english
doc. Ing. Jarmila Hojerová, PhD. (examiner, instructor, lecturer, person responsible for course, tutor) - slovak, english
 
Last modification: 27. 8. 2018
Supervisor: doc. Ing. Jarmila Hojerová, PhD. and programme supervisor


Last modification made by Ing. Tomáš Molnár on 08/27/2018.

Typ výstupu: