17. 2. 2020  22:02 Miloslava
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N425K0_4D - Kozmetológia, hygiena a ochrana zdravia (FCHPT - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N425K0_4D
Názov predmetu: Kozmetológia, hygiena a ochrana zdravia
Ukončenie a kredity: skúška-PhD (12 kreditov)
Obsah predmetu:
Všeobecná hygiena, zdravie, ochrana zdravia. Orgány a inštitúty hygienického dozoru. Verejné zdravotníctvo na Slovensku a v Európskej únii. Štátna politika zdravia, úloha chémie a potravinárstva. Sociálne aspekty hygieny a kvalita života. Hygienické a sanitačné prostriedky v potravinárskom a kozmetickom priemysle. Legislatíva. Význam kozmetológie a chémie v oblasti prípravkov bežného života.
Nepovolené, regulované a povolené zložky kozmetických výrobkov. Legislatíva, praktické príklady. Kvalita a bezpečnosť kozmetických zložiek. Kvalita a bezpečnosť kozmetických výrobkov. Hygienické a ochranné kozmetické výrobky a ich profylaktická úloha pri ochrane zdravia. Notifikácia a bezpečnosť kozmetických výrobkov. Ekologické a toxikologické aspekty hygienických a kozmetických výrobkov.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 27. 08. 2018.

Typ výstupu: