Nov 12, 2019   10:01 p.m. Svätopluk
Academic information system

Course syllabus N425C0_4B - Chémia potravín (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N425C0_4B
Názov predmetu: Chémia potravín
Ukončenie a kredity: skúška (3 kredity)
Obsah predmetu:
1. Voda v potravinách, funkcie, reaktivita, vplyv na priebeh reakcií
2. Aminokyseliny, peptidy, proteíny v potravinách, štruktúra, vlastnosti, reaktivita
3. Monosacharidy, oligosacharidy, polysacharidy v potravinách, štruktúra, vlastnosti, reaktivita
4. Tuky v potravinách, štruktúra, vlastnosti, reaktivita
5. Vitamíny v potravinách, štruktúra, vlastnosti, reaktivita
6. Farbivá v potravinách, štruktúra, vlastnosti, reaktivita
7. Antioxidanty v potravinách, štruktúra, vlastnosti, reaktivita
8. Aditívne látky v potravinách, štruktúra, vlastnosti, reaktivita
9. Procesné kontaminanty v potravinách, vznik, štruktúra, vlastnosti, reaktivita
10. Sekundárne metabolity mikroorganizmov ako kontaminanty potravín, vznik, štruktúra, vlastnosti, reaktivita
11. Priemyselné kontaminanty v potravinách, štruktúra, vlastnosti, reaktivita
12. Anorganické komponenty potravín, výskyt, vlastnosti, reaktivita
13. Faktory ovplyvňujúce stabilitu a rýchlosť (inter)reakcií jednotlivých zložiek potravín, vplyv externých a interných faktorov na ich priebeh v potravinách počas výroby a skladovaniaPoslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Type of output: