Dec 10, 2019   5:27 a.m. Radúz
Academic information system

Course syllabus N425P1_4I - Potravinárske inžinierstvo (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N425P1_4I
Názov predmetu: Potravinárske inžinierstvo
Ukončenie a kredity: skúška (5 kreditov)
Obsah predmetu:
1.1. Kinetika bioprocesov (dotácia 2/2)
2.1.1. Enzýmová kinetika (dotácia 2/2)
 
a.1.1.1. Homogénne kvapalné systémy
b.1.1.2. Systémy s nerozpustným kvapalným alebo tuhým substrátom.
c.1.1.3. Inaktivácia enzýmov

3.1.2. Stechiometria bunkových kultivácií (dotácia 2/2)
4.1.2.1. Aeróbne kultivácie
1.2.2. Anaeróbne kultivácie
(dotácia 2/2)
5.1.3. Termodynamika bunkových kultivácií (dotácia 2/2)
6.1.4. Kinetika bunkových kultivácií (dotácia 2/2)
7.2. Bioreaktory (dotácia 2/2)
8.2.1. Vsádzkové bioreaktory (dotácia 2/2)
9.2.2. Prítokové bioreaktory (dotácia 2/2)
10.2.3. Prietokové bioreaktory (dotácia 2/2)
 
a.2.3.1. Miešané reaktory
b.2.3.2. Rúrové reaktory

11.2.4. Aeróbne bioreaktory (dotácia 2/2)
12.2.5. Scale up bioreaktorov (dotácia 2/2)
13.3. Sterilizácia (dotácia 2/2)


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Type of output: