Feb 23, 2020   3:40 p.m. Roman, Romana
Academic information system

Course syllabus N425T5_4I - Trendy v analýze potravín (FCHPT - LS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N425T5_4I
Názov predmetu: Trendy v analýze potravín
Ukončenie a kredity: skúška (2 kredity)
Obsah predmetu:
1. Charakteristika a osobitosti potravinovej matrice, legislatívne požiadavky EU a CA na postupy odoberania, uskladňovanie a úpravu vzoriek
2. Trendy v analýze endokrinných disruptorov v potravinách, dôvody analýzy, postupy a výsledky vo vzťahu k limitom EU a CA
3. Trendy v analýze látok používaných na ochranu živočíšnych produktov poľnohospodárskej výroby, dôvody analýzy, postupy a výsledky vo vzťahu k limitom EU a CA
4. Trendy v analýze látok používaných na ochranu rastlinných produktov poľnohospodárskej výroby, dôvody analýzy, postupy a výsledky vo vzťahu k limitom EU a CA
5. Trendy v analýze anabolických preparátov, postupy a výsledky vo vzťahu k limitom EU a CA
6. Trendy v analýze prírodných látok ako makrozložiek potravín
7. Trendy v analýze prírodných látok ako mikrozložiek potravín
8. Trendy v analýze prítomnosti geneticky modifikovných zložiek v potravinách a „nových“ potravinách, postupy a výsledky vo vzťahu k limitom EU a CA
9. Trendy v analýze procesne vynikajúcich kontaminantov počas výroby potravín, postupy a výsledky vo vzťahu k limitom EU a CA
10. Trendy v analýze kontaminujúcich mikrobiálnych produktov v potravinových matriciach, postupy a výsledky vo vzťahu k limitom EU a CA
11. Trendy v analýze migrantov obalových materiálov, postupy a výsledky vo vzťahu k limitom EU
12. Trendy v analýze určovania znakov pôvodu/originality potravín, kritériá EU k určovaniu týchto charakteristík
13. Trendy v analýze určovania falšovania potravín


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Type of output: