Apr 9, 2020   4:58 p.m. Milena
Academic information system

Course syllabus N436F0_4I - Fyziológia a patofyziológia ľudskej výživy (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Názov predmetu: Fyziológia a patofyziológia ľudskej výživy
Kód predmetu: N436F0_4I
Ukončenie a kredity: skúška (2 kredity)
 
Vyučujúci: Ing. Alžbeta Medveďová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent disponuje základnými informáciami o podstate mechanizmov, ktoré sú príčinou vzniku a rozvoja chorôb a koordinácie zložitých životných procesov. Zameriava sa na príčiny vzniku a priebehom základných ochorení postihujúcich GIT, kardiovaskulárny, močový a kostrový systém, metabolické ochorenia a poruchy príjmu potravy.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Úvod do patofyziológie, príčiny a príznaky chorôb
Poruchy pri nevyváženom príjme potravy
Fyziológia a patofyziológia metabolických ochorení
Fyziológia a patofyziológia pažeráka a žalúdka
Fyziológia a patofyziológia tenkého a hrubého čreva
Fyziológia a patofyziológia žlčníka a pankreasu
Fyziológia a patofyziológia pečene
Fyziológia a patofyziológia kardiovaskulárneho systému
Fyziológia a patofyziológia močového systému
Fyziológia a patofyziológia kostrového systému
Fyziológia a patofyziológia endokrinného systému
Potravinové alergie a intolerancie
Nádorové ochorenia
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HULÍN, I. Patofyziológia. Bratislava : SAP-Slovak Academic Press, 2002. 1397 s. ISBN 80-89104-05-3.
OLSON, J. -- SHILS, M. -- SHIKE, M. Modern nutrition in health and disease, I and II. Philadephia: Williams and Wilkins, 1994. 923 s. ISBN 0-8121-1485-X.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: 2 hod. prednášok / 0 hod. cvičení / 0 hod. seminárov
 
Metódy a kritériá hodnotenia: skúška
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Type of output: