31. 10. 2020  12:23 Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Akademický informační systém

Sylabus předmětu N436F0_4I - Fyziológia a patofyziológia ľudskej výživy (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
N436F0_4I
Názov predmetu:
Fyziológia a patofyziológia ľudskej výživy
Ukončenie a kredity:
skúška (2 kredity)
Obsah predmetu:
Úvod do patofyziológie, príčiny a príznaky chorôb
Poruchy pri nevyváženom príjme potravy
Fyziológia a patofyziológia metabolických ochorení
Fyziológia a patofyziológia pažeráka a žalúdka
Fyziológia a patofyziológia tenkého a hrubého čreva
Fyziológia a patofyziológia žlčníka a pankreasu
Fyziológia a patofyziológia pečene
Fyziológia a patofyziológia kardiovaskulárneho systému
Fyziológia a patofyziológia močového systému
Fyziológia a patofyziológia kostrového systému
Fyziológia a patofyziológia endokrinného systému
Potravinové alergie a intolerancie
Nádorové ochorenia


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: