20. 1. 2020  21:37 Dalibor
Akademický informační systém

Sylabus předmětu N436F0_4I - Physiology and Pathophysiology of Human Nutrition (FCFT - WS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


University: Slovak University of Technology in Bratislava
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Course unit code: N436F0_4I
Course unit title: Physiology and Pathophysiology of Human Nutrition
Mode of completion and Number of ECTS credits: Exam (2 credits)
Course contents:
Introduction to pathophysiology, causes and symptoms of diseases
Failures at unbalanced food intake
Physiology and pathophysiology of metabolic diseases
Physiology and pathophysiology throat and stomach
Physiology and pathophysiology small intestine and colon
Physiology and pathophysiology of pancreas and gall-bladder
Physiology and pathophysiology of liver
Physiology and pathophysiology of cardiovascular system
Physiology and pathophysiology of urinary system
Physiology and pathophysiology of skeletal system
Physiology and pathophysiology of endocrine
Food alergy and food intolerance
Cancer


Last modification made by Ing. Tomáš Molnár on 01/29/2019.

Typ výstupu: