Jan 21, 2020   5:59 a.m. Vincent
Academic information system

Course syllabus N436A1_4I - Aplikovaná senzorická analýza potravín (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N436A1_4I
Názov predmetu: Aplikovaná senzorická analýza potravín
Ukončenie a kredity: skúška (1 kredit)
Obsah predmetu:
1.Úvod do senzorickej analýzy potravín. Význam a využitie senzorickej analýzy v praxi (dotácia 0/0)
 
a.Terminológia
b.Postavenie senzorickej analýzy v štruktúre analýzy potravín
c.Senzorická analýza v praxi

2.Základy GLP v senzorickom laboratóriu. Návrh a dizajn testov pre rôzne kategórie výrobkov. Spracovanie výsledkov (dotácia 0/0)
 
a.Správna laboratórna prax v senzorickom laboratóriu
b.Testy používané v senzorickej analýze. Dizajn testov pre rôzne komodity
c.Spracovanie výsledkov

3.Vplyv technologického spracovania na senzorické hodnotenie (dotácia 0/0)
 
a.Základné princípy technologického spracovania vybraných komodít
b.Vplyv technológie na senzorickú akosť

4.Analytické vs. hedonické testy. Meranie senzorickej citlivosti (dotácia 0/0)
 
a.Analytické testy ako objektivizácia senzorického hodnotenia
b.Hedonické hodnotenie potravín
c.Senzorická citlivosť

5.Senzorické hodnotenie minerálnych vôd a nealkoholických nápojov (dotácia 0/0)
 
a.Typy minerálnych vôd a nealkoholických nápojov. Legislatíva
b.Testy používané pri senzorickom hodnotení minerálnych vôd a nealkoholických nápojov
c.Vplyv technológie, skladovania a prepravy na senzorickú akosť minerálnych vôd a nealkoholických nápojov

6.Senzorické hodnotenie alkoholických nápojov (dotácia 0/0)
 
a.Typy alkoholických nápojov. Legislatíva
b.Testy používané pri senzorickom hodnotení alkoholických nápojov
c.Vplyv suroviny, technológie, skladovania a prepravy na senzorickú akosť alkoholických nápojov

7.Senzorické hodnotenie mlieka a mliečnych výrobkov (dotácia 0/0)
 
a.Typy mliečnych výrobkov
b.Testy používané pri senzorickom hodnotení mliečnych výrobkov
c.Vplyv suroviny, technológie, skladovania a prepravy na senzorickú akosť mlieka a mliečnych výrobkov

8.Senzorické hodnotenie mäsa a mäsových výrobkov (dotácia 0/0)
 
a.Typy mäsových výrobkov
b.Testy používané pri senzorickom hodnotení mäsových výrobkov
c.Vplyv suroviny, technológie, skladovania a prepravy na senzorickú akosť mäsa a mäsových výrobkov

9.Senzorické hodnotenie obilninových výrobkov (dotácia 0/0)
 
a.Typy obilninových výrobkov
b.Testy používané pri senzorickom hodnotení obilninových výrobkov
c.Vplyv suroviny, technológie, skladovania a prepravy na senzorickú akosť obilninových výrobkov

10.Senzorické hodnotenie cukroviniek a čokolády (dotácia 0/0)
 
a.Typy cukroviniek a čokolád
b.Testy používané pri senzorickom hodnotení cukroviniek a čokolád
c.Vplyv suroviny, technológie, skladovania a prepravy na senzorickú akosť cukroviniek a čokolád

11.Senzorické hodnotenie ovocia a zeleniny (dotácia 0/0)
 
a.Typy ovocia a zeleniny
b.Testy používané pri senzorickom hodnotení ovocia a zeleniny
c.Vplyv klimatických podmienok, spracovania, skladovania a prepravy na senzorickú akosť ovocia a zeleniny

12.Senzorické hodnotenie kávy a čaju (dotácia 0/0)
 
a.Typy kávy a čaju
b.Testy používané pri senzorickom hodnotení kávy a čaju
c.Vplyv klimatických podmienok, spracovania, skladovania a prepravy na senzorickú akosť kávy a čaju

13.Senzorické hodnotenie obalov a obalových materiálov (dotácia 0/0)
 
a.Typy obalov a obalových materiálov používané na balenie potravín
b.Testy používané pri senzorickom hodnotení obalov a obalových materiálov
c.Vplyv obalu a obalového materiálu na senzorickú akosť potraviny


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Type of output: