7. 12. 2019  12:04 Ambróz
Akademický informační systém

Sylabus předmětu N436P1_4I - Príprava vybraných potravinových matríc (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N436P1_4I
Názov predmetu: Príprava vybraných potravinových matríc
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (4 kredity)
Obsah predmetu:
Príprava rumového éteru z rôznych sacharidických surovín
Izolácia potravinársky významných éterických olejov
Extrakcia koreninových oleorezinoidov
Extrakcia paprikového oleorezinoidu
Stanovenie farebnej mohutnosti a celkových farbív v sladkej paprike (Capsicum annuum)
Výstavba potravinárskych aróm typu citrusy, bobuľoviny a kôstkoviny
Výstavba potravinárskych aróm typu rum, kokos a vanilka
Aromatizácia nealko- a alkoholických nápojov
Aromatizácia čokolád a čokoládových cukroviniek
Aromatizácia nečokoládových cukroviniek
Aromatizácia ostatných pekárenských a mliečnych výrobkov
Derivatizované mäsové matrice
Kombinované potravinové matrice


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: