3. 6. 2020  19:36 Karolína
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 250724_DDP - Teória a technológia procesov zvárania (SjF - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
250724_DDP
Názov predmetu:
Teória a technológia procesov zvárania
Ukončenie a kredity:
skúška-PhD (10 kreditov)
Obsah predmetu:
1.
Zvariteľnosť kovových materiálov (dotácia 4/0)
 
a.
Zvariteľnosť ocelí
b.
Zvariteľnosť neželezných kovov

2.
Progresívne technológie tavného zvárania (dotácia 5/0)
 
a.Vysokovýkonné oblúkové zváranie
b.
Technológie s využitím laserového lúča

3.Moderné technológie zvárania v tuhej fáze (dotácia 4/0)
 
a.Trecie miešacie zváranie
b.
Difúzne zváranie
c.
Magneto-pulzné zváranie

4.
Súčasné trendy v spájkovaní (dotácia 4/0)
 
a.
Mäkké spájkovanie bezolovnatými spájkami
b.Tvrdé spájkovanie aktívnymi spájkami

5.
Lepenie kovových materiálov (dotácia 5/0)
 
a.
Princíp vzniku adhézneho spoja s použitím lepidla
b.
Rozdelenie a použitie lepidiel pri spájaní kovových materiálov

6.Špeciálne metódy delenia kovových materiálov (dotácia 4/0)
 
a.
Delenie koncentrovanými zdrojmi energie
b.
Delenie vodným lúčom


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 25. 06. 2019.

Typ výstupu: