Course syllabus 270304_BDP - Výrobné stroje a zariadenia (SjF - ZS 2019/2020)Help


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Strojnícka fakulta
Kód predmetu: 270304_BDP
Názov predmetu: Výrobné stroje a zariadenia
Ukončenie a kredity: skúška (5 kreditov)
Obsah predmetu:
1.Úvod do predmetu Výrobné stroje a zariadenia (dotácia 2/0)
2.Základné pojmy (rozdelenie obrábacích strojov, základné požiadavky na obrábacie stroje) (dotácia 2/0)
3.Hlavné časti obrábacích strojov (dotácia 2/0)
4.Sústruhy, frézovačky, vŕtačky, vyvrtávačky (dotácia 2/0)
5.Brúsky, hobľovačky, obrážačky, preťahovacie a pretláčacie stroje, lapovacie stroje, honovacie stroje, superfinišovacie stroje (dotácia 2/0)
6.Stroje na delenie materiálu, stroje na výrobu ozubenia (dotácia 2/0)
7.Nekonvenčné technológie 1 (dotácia 2/0)
8.Nekonvenčné technológie 2 (dotácia 2/0)
9.Tvárniace stroje (základné pojmy, defínície a požiadavky) (dotácia 2/0)
10.Mechanické lisy, stroje na delenie materiálu (dotácia 2/0)
11.Vretenové lisy, buchary, stroje na ťah a ohyb, hydraulické lisy (dotácia 2/0)
12.Zhutňovacie stroje, dezintegračné stroje (dotácia 2/0)
13.NC programovanie - cvičenie 1 (dotácia 0/2)
14.NC programovanie - cvičenie 2 (dotácia 0/2)
15.Nástroje - cvičenie 1 (dotácia 0/2)
16.Nástroje - cvičenie 2 (dotácia 0/2)
17.Prípravky - cvičenie 1 (dotácia 0/2)
18.Prípravky - cvičenie 2 (dotácia 0/2)
19.Hydraulika - cvičenie 1 (dotácia 0/2)
20.Hydraulika - cvičenie 2 (dotácia 0/2)
21.Vreteno - cvičenie 1 (dotácia 0/2)
22.Vreteno - cvičenie 2 (dotácia 0/2)


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 13. 06. 2019.

Type of output: