Course syllabus 270633_IDP - TQM (Total Quality Management) (SjF - LS 2019/2020)Help


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Strojnícka fakulta
Kód predmetu: 270633_IDP
Názov predmetu: TQM (Total Quality Management)
Ukončenie a kredity: skúška (4 kredity)
Obsah predmetu:
Základné pojmy z oblasti TQM a integrovaných systémov riadenia (spoločné prvky)
Prístupy k riadeniu organizácie v zmysle TQM
TQM a firemná kultúra
Systém manažérstva kvality v zmysle noriem radu 9000 a filozofia TQM
Podsystémy TQM (technický a sociálny)
Princípy a modely TQM (EFQM model, model CAf...)
Metódy a nástroje TQM
Praktický postup pri implementáciii filozofie TQM do firmy


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 14. 06. 2019.

Type of output: