Course syllabus 270648_IDP - Semestrálny projekt (SjF - ZS 2019/2020)Help


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Strojnícka fakulta
Kód predmetu: 270648_IDP
Názov predmetu: Semestrálny projekt
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (6 kreditov)
Obsah predmetu:
1.Semestrálny projekt (dotácia 0/0)
 
a.pevnostné výpočty
b.3D model vybranej alternatívy


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 21. 06. 2019.

Type of output: