Course syllabus 250100_IDP - Diploma Work (FME - SS 2019/2020)Help


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Strojnícka fakulta
Kód predmetu: 250100_IDP
Názov predmetu: Diplomová práca
Ukončenie a kredity: skúška (16 kreditov)
Obsah predmetu:
V tomto jazykovom variantu nie je obsah predmetu vložený.


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 21. 06. 2019.

Type of output: