Course syllabus 270987_DDP - PhD Project VII (FME - 2019/2020 - post-graduate studies)Help


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Strojnícka fakulta
Kód predmetu: 270987_DDP
Názov predmetu: Dizertačný projekt VII
Ukončenie a kredity: zápočet (16 kreditov), klasifikovaný zápočet-PhD (16 kreditov)
Obsah predmetu:
V tomto jazykovom variantu nie je obsah predmetu vložený.


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 25. 06. 2019.

Type of output: