Jun 3, 2020   7:24 p.m. Karolína
Academic information system

Course syllabus 270884_DDP - PhD Project IV (FME - 2019/2020 - post-graduate studies)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
270884_DDP
Názov predmetu:
Dizertačný projekt IV
Ukončenie a kredity:
zápočet (8 kreditov), klasifikovaný zápočet-PhD (8 kreditov)
Obsah predmetu:
V tomto jazykovom variantu nie je obsah predmetu vložený.


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 25. 06. 2019.

Type of output: