Jun 5, 2020   5:51 a.m. Laura
Academic information system

Course syllabus 270746_DDP - PhD Project VI (FME - 2019/2020 - post-graduate studies)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
270746_DDP
Názov predmetu:
Dizertačný projekt VI
Ukončenie a kredity:
zápočet (17 kreditov), klasifikovaný zápočet-PhD (17 kreditov)
Obsah predmetu:
V tomto jazykovom variantu nie je obsah predmetu vložený.


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 25. 06. 2019.

Type of output: