17. 11. 2019  16:57 Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu TDKI01_6B - Termodynamika a kinetika (MTF - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: TDKI01_6B
Názov predmetu: Termodynamika a kinetika
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)
Obsah predmetu:
1) Úvod do predmetu, zákony termodynamiky
2) Energetické funkcie, vzťahy medzi stavovými veličinami
3) Fázové rovnováhy v jednozložkových systémoch
4) Fázové rovnováhy vo viaczložkových systémoch
5) Iné druhy práce, aplikácie
6) Opakovanie, rezerva
7) Úvod do štatistickej termodynamiky
8) Partičná funkcia a jej využitie
9) Nerovnovážna termodynamika
10) Reakčná kinetika, homogénne reakcie
11) Heterogénne reakcie
12) Popis difúzie
13) Prípadové štúdie


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 24. 09. 2019.

Typ výstupu: