20. 10. 2019  21:29 Vendelín
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B-AS - Algebraické štruktúry (FEI - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: B-AS
Názov predmetu: Algebraické štruktúry
Ukončenie a kredity: skúška (5 kreditov)
Obsah predmetu:
1.Binárne operácie (dotácia 8/8)
 
a.Binárne operácie, pologrupy a monoidy.
b.Izomorfimus a homorofizmus pologrúp, kongruencie na pologrupách.
c.Grupy, cyklické grupy, permutačné grupy.
d.Okruhy a polia, jednoduché rozšírenia polí, Galoisove polia.
e.Zväzy, podzväzy, distributívne, modulárne a ortomodulárne zväzy. Hasseho diagram.
f.Kongruencie na zväzoch a faktorové zväzy.

2.Boolovske algebry (dotácia 6/6)
 
a.Boolovske algebry. Základné vlastnosti, kanonické tvary boolovských polynómov
b.Reprezentácia boolovských algebier, boolovský kalkul. Boolovské funkcie, algebra logiky.
c.Algebra logických sietí. Súčiny Boolovských algebier.


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 09. 04. 2018.

Typ výstupu: