14. 10. 2019  22:50 Boris
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I-MSUS - Modelovanie a simulácia udalostných systémov (FEI - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: I-MSUS
Názov predmetu: Modelovanie a simulácia udalostných systémov
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)
Obsah predmetu:
Základné vlastnosti udalostných systémov, dosiahnuteľnosť, ohraničenoť, živosť a deadlocky.

Sekvenčný popis správania v Petriho sieťach.

Štrukturálna analýza a invarianty Petriho sietí.

Analýza živosti v Petriho sieťach. Analýza ohraničenosti v Petriho sieťach.

Analýza deadlockov v Petriho sieťach.

Analýza dosiahnuteľnosti v automatoch a v Petriho sieťach.

Syntéza modelov založených na Petriho sieťach z regulárnych výrazov a automatov.

Nesekvenčné popisy správania udalostných systémov.

Overovanie dosiahnuteľnosti pomocou nesekvenčných procesov.

Algoritmy overovania uskutočniteľnosti sekvenčných a nesekvenčných scenárov.

Syntéza modelov založených na Petriho sieťach z nesekvenčných scenárov.

Príklady použitia analýzy a syntézy v aplikačných oblastiach podnikových procesov, pružných výrobných systémov a komunikačných protokolov.


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 21. 03. 2019.

Typ výstupu: