19. 11. 2019  9:23 Alžbeta
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B-HI - História informatiky (FEI - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: B-HI
Názov predmetu: História informatiky
Ukončenie a kredity: skúška (4 kredity)
Obsah predmetu:
1. Prvé historické pramene
2. Muži v pozadí: Boole, Babbage,
3. - Turing, Shannon
4. - Von Neuman, Zuse,
5. - Knuth
6. Programovacie jazyky
7. Softvérové inžinierstvo
8. Umelá inteligencia a Expertné systémy
9. Internetová revolúcia
10. Najznámejšie technológie
11. Vízie informatiky
12. Existuje deliaca čiara medzi informatikou a inými vedami?


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 01. 04. 2019.

Typ výstupu: