20. 10. 2019  3:22 Vendelín
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B-LA2 - Lineárna algebra 2 (FEI - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: B-LA2
Názov predmetu: Lineárna algebra 2
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)
Obsah predmetu:
1.Sústavy lineárnych rovníc, eliminačné metódy, lineárna (ne)závislosť (dotácia 6/6)
2.Sčítanie a násobenie matíc, výpočet inverznej matice, determinanty (dotácia 6/6)
3.Polynómy a racionálne funkcie (dotácia 6/6)
 
a.koreň polynómu, Hornerova schéma
b.rozklad na súčin ireducibilných polynómov
c.elementárne zlomky

4.Analytická geometria v priestore (dotácia 6/6)
 
a.Vektory, vektorový a skalárny súčin
b.rovnice priamky a roviny
c.kvadratické plochy


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 06. 05. 2019.

Typ výstupu: