7. 12. 2019  2:21 Ambróz
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I-OP-AI - Odborná prax (FEI - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: I-OP-AI
Názov predmetu: Odborná prax
Ukončenie a kredity: zápočet (6 kreditov)
Obsah predmetu:
1. Výber typu odbornej praxe a stanovenie vedúceho praxe / kontaktnej osoby pre technickú odbornú prax.
2. Pravidelná práca na stanovených úlohách.
3. Prezentácia výsledkov praxe.


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 09. 05. 2019.

Typ výstupu: