14. 10. 2019  16:26 Boris
Akademický informační systém

Sylabus předmětu D-DP2-AI - Dizertačný projekt II (FEI - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: D-DP2-AI
Názov predmetu: Dizertačný projekt II
Ukončenie a kredity: zápočet (5 kreditov)
Obsah predmetu:
1. Vykonávanie analýzy aktuálneho stavu v oblasti na základe rešerše vedeckej literatúry a iných zdrojov v súvislosti s témou dizertačnej práce.
2. Prezentovanie výsledkov analýzy aktuálneho stavu výskumu v oblasti
3. Vypracovávanie priebežných správ o dosiahnutých výsledkoch.


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 09. 07. 2019.

Typ výstupu: