Sep 24, 2020   11:34 p.m. Ľuboš
Academic information system

Course syllabus B-OS - Operačné systémy (FEI - LS 2018/2019)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu:
B-OS
Názov predmetu:
Operačné systémy
Ukončenie a kredity: skúška (5 kreditov)
Obsah predmetu:
1 Úvod do operačných systémov
2 Systémové volania
3 Procesy a vlákna
4 Plánovanie procesov
5 Synchronizácia procesov
6 Uviaznutie procesov
7 Správa pamäti
8 Prideľovanie pamäti
9 Súborový systém
10 Implementácia súborového systému
11 RAID, periférne zariadenia
12 Ochrana a bezpečnosť operačných systémov


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 21. 03. 2019.

Type of output: