Jan 26, 2020   9:52 p.m. Tamara
Academic information system

Course syllabus B-OS - Operačné systémy (FEI - LS 2018/2019)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: B-OS
Názov predmetu: Operačné systémy
Ukončenie a kredity: skúška (5 kreditov)
Obsah predmetu:
1 Úvod do operačných systémov
2 Systémové volania
3 Procesy a vlákna
4 Plánovanie procesov
5 Synchronizácia procesov
6 Uviaznutie procesov
7 Správa pamäti
8 Prideľovanie pamäti
9 Súborový systém
10 Implementácia súborového systému
11 RAID, periférne zariadenia
12 Ochrana a bezpečnosť operačných systémov


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 21. 03. 2019.

Type of output: