Oct 22, 2019   9:21 p.m. Sergej
Academic information system

Course syllabus I-ASOS - Architektúra softvérových systémov (FEI - ZS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: I-ASOS
Názov predmetu: Architektúra softvérových systémov
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)
Obsah predmetu:
1. Štrukturálne návrhové vzory
2. Konštrukčné návrhové vzory
3. Návrhové vzory správania
4. IoC a DI, Spring framework
5. Aspektovo orientované programovanie
6. Základy servisne orientovanej architektúry
7. Mapovanie objektov a asociácii. JAXB
8. SOAP web-servisy, XML-schéma, WSDL
9. Návrh rozhrania webového servisu na základe UML a jeho implementácia
10. Paralelné výpočty a funkcionálne programovanie
11. Výpočtový model map-reduce
12. Apache Spark frameworkPoslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 09. 05. 2019.

Type of output: