28. 1. 2020  9:20 Alfonz
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 31059_3D - Dizertačná práca (FEI - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: 31059_3D
Názov predmetu: Dizertačná práca
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet-PhD (30 kreditov)
Obsah predmetu:
1.NA (dotácia 0/0)


Poslednú zmenu urobil Bc. Petr Kolářík dňa 12. 09. 2019.

Typ výstupu: