Oct 27, 2020   10:25 p.m. Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Academic information system

Course syllabus D-VP4E-JE - Vedecká práca IVe (FEI - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Názov predmetu:
Vedecká práca IVe
Kód predmetu: D-VP4E-JE
Ukončenie a kredity:
zápočet (15 kreditov)
 
Vyučujúci:
doc. Ing. Gabriel Farkas, PhD. (skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Róbert Hinca, PhD. (skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD. (skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Justín Murín, DrSc. (skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD. (skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc. (skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
 
Plánované vzdelávacie aktivity:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Metódy a kritériá hodnotenia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 30. 07. 2018.

Type of output: