Nov 22, 2019   6:19 p.m. Cecília
Academic information system

Course syllabus D-VP4E-JE - Vedecká práca IVe (FEI - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: D-VP4E-JE
Názov predmetu: Vedecká práca IVe
Ukončenie a kredity: zápočet (15 kreditov)
Obsah predmetu:
V tomto jazykovom variantu nie je obsah predmetu vložený.


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 30. 07. 2018.

Type of output: