22. 9. 2020  10:02 Móric
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu D-VP4E-JE - Vedecká práca IVe (FEI - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
D-VP4E-JE
Názov predmetu: Vedecká práca IVe
Ukončenie a kredity:
zápočet (15 kreditov)
Obsah predmetu:
V tomto jazykovom variantu nie je obsah predmetu vložený.


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 30. 07. 2018.

Typ výstupu: