12. 11. 2019  8:56 Svätopluk
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu INRS06_6I - Inžinierstvo návrhu riadiacich systémov (MTF - LS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: INRS06_6I
Názov predmetu: Inžinierstvo návrhu riadiacich systémov
Ukončenie a kredity: skúška (5 kreditov)
Obsah predmetu:
1.Projektová dokumentácia (dotácia 2/0)
 
a.Fázy projektu
b.Význam a druhy projektovej dokumentácie
c.Povinné časti dokumentácie

2.CAE (dotácia 2/20)
 
a.Účel CAE
b.Druhy schém

3.Normy, bezpečnosť (dotácia 4/6)
 
a.Bezpečnostné systémy
b.Technické normy
c.EMC

4.Komponenty (dotácia 18/0)
 
a.Rozvádzače a ich výbava
b.Istiaca a spínacia technika
c.Signalizačné a ovládacie prvky
d.Snímače
e.Riadiace systémy


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 15. 08. 2019.

Typ výstupu: