20. 11. 2019  17:56 Félix
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu ISRV06_6D - Integrácia systémov riadenia výroby (MTF - 2020/2021 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: ISRV06_6D
Názov predmetu: Integrácia systémov riadenia výroby
Ukončenie a kredity: skúška-PhD (10 kreditov)
Obsah predmetu:
1.Systémové riešenie integrácie (dotácia 6/0)
 
a.dátová integrácia
b.procesná integrácia
c.aplikačná integrácia

2.Koncepcie vertikálnej a horizontálnej integrácie systémov riadenia (dotácia 6/0)
3.Otvorené štandardy integrácie systémov (Servisne orientovaná architektúra) (dotácia 4/0)
4.Common Information Model (dotácia 4/0)
5.Systémy ERP (Enterprise Resource Planning) a ich integrácia s ďalšími systémami (dotácia 4/0)


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 11. 09. 2019.

Typ výstupu: