19. 1. 2020  5:27 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu TZLS06_6D - Teória zložitých systémov (MTF - 2020/2021 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: TZLS06_6D
Názov predmetu: Teória zložitých systémov
Ukončenie a kredity: skúška-PhD (10 kreditov)
Obsah predmetu:
1.Nelineárne zložité systémy, matematický opis v tvare podsystémov a interakcií medzi nimi (dotácia 4/0)
2.Špeciálne matice (Minkowského, Metzlerova) a ich využitie pre analýzu zložitých systémov. (dotácia 6/0)
3.Odhad vlastných čísiel agregačných matíc, odhad ohraničení interakcií (dotácia 4/0)
4.Princípy dekompozície a agregácie systémov (dotácia 4/0)
5.Priama metóda Ljapunova (dotácia 4/0)
6.Analýza stability zložitých nelineárnych systémov metódou vektorovej funkcie Ljapunova (dotácia 4/0)


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 11. 09. 2019.

Typ výstupu: