25. 2. 2020  7:27 Frederik
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N418P0_4I - Pokročilé separačné a identifikačné metódy (FCHPT - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N418P0_4I
Názov predmetu: Pokročilé separačné a identifikačné metódy
Ukončenie a kredity: skúška (4 kredity)
Obsah predmetu:
Separácia zložitých organických sústav
Úprava vzorky pred analýzou
Chromatografické metódy
Separácie v stopovej a ultrastopovej analýze
Kombinované techniky analytických metód
Využitie kombinovaných techník pri určovaní štruktúry a identifikácii
Identifikácia látok
Hmotnostná spektrometria
Interpretácia MS spektier, kvantifikácia v MS
Identifikácia látok z hmotnostných spektier.
Možnosti interferencií pri identifikácií a stanovení látok
Identifikácia látok pomocou NMR
Kombinované využitie spektroskopických metód pri analýze štruktúry organických zlúčenín.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 20. 05. 2019.

Typ výstupu: