Nov 13, 2019   8:07 a.m. Stanislav
Academic information system

Course syllabus 441A0_4D - Analytická chémia (FCHPT - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: 441A0_4D
Názov predmetu: Analytická chémia
Ukončenie a kredity: skúška-PhD (12 kreditov)
Obsah predmetu:
1.Predkoncentračné techniky a spôsoby úpravy vzoriek pred analýzou, vývoj a validácia analytických metód. (dotácia 26/0)


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 27. 08. 2018.

Type of output: