12. 11. 2019  7:40 Svätopluk
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 427P0_4B - Programovanie II (FCHPT - LS 2015/2016)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: 427P0_4B
Názov predmetu: Programovanie II
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (4 kredity), skúška (4 kredity)
Obsah predmetu:
1.Základy práce so smerníkmi (dotácia 3/6)
 
a.Premenná typu smerník, vlastnosti smerníkov
b.Smerník ako argument funkcie, smerník na funkciu
c.Smerníková aritmetika, operátor sizeof

2.Dynamické pridelenie a navrátenie pamäti (dotácia 3/6)
 
a.Alokácia pamäti (malloc(), calloc(), realloc())
b.Uvoľnenie pamäti (free(), cfree())
c.Definícia jedno a dvojrozmerného dynamického poľa a práca s takýmito poľami

3.Základný pojem štruktúry a práca so štruktúrami. (dotácia 3/6) (dotácia 3/6)
 
a.Definícia štruktúry, vlastnosti štruktúr a práca s nimi
b.Smerník na štruktúru, štruktúra v štruktúre
c.Štruktúry a funkcie

4.Porovnávacie, triediace a grafove algoritmy (dotácia 3/6)
 
a.Bublinové triedenie
b.Triedenie výberom
c.Triedenie výmenou
d.Jednoduché grafové algoritmy


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 15. 12. 2015.

Typ výstupu: