19. 2. 2020  16:42 Vlasta
Akademický informační systém

Sylabus předmětu N422D0_4I - Dynamika a riadenie procesov (FCHPT - ZS 2015/2016)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N422D0_4I
Názov predmetu: Dynamika a riadenie procesov
Ukončenie a kredity: skúška (3 kredity)
Obsah predmetu:
Spätnoväzbové a priamoväzbové riadenie. Rozvetvené regulačné obvody: kaskádová regulácia, rozvetvený regulačný obvod s meraním poruchy, rozvetvený regulačný obvod s pomocnou riadiacou veličinou, rozvetvený regulačný obvod s kompenzáciou dopravného oneskorenia - Smithov prediktor a jeho modifikácie, pomerová regulácia, špeciálne prípady riadenia procesov, pokročilé metódy riadenia procesov. Radenie procesov: riadenie zásobníkov, potrubí, výmenníkov tepla, rektifikačných kolón, chemických reaktorov, sušičiek.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 14. 12. 2015.

Typ výstupu: