Oct 15, 2019   1:46 p.m. Terézia
Academic information system

Course syllabus 422I3_4I - Informatizácia a priemyselné informačné systémy II (FCHPT - ZS 2015/2016)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: 422I3_4I
Názov predmetu: Informatizácia a priemyselné informačné systémy II
Ukončenie a kredity: skúška (5 kreditov)
Obsah predmetu:
1.Štruktúra XML dokumentov (dotácia 2/2)
 
a.Správny zápis XML dokumentov
b.Stromová organizácia XML
c.Priemyselné štandardy odvodené od XML

2.Validácia XML dokumentov (dotácia 6/6)
 
a.Validácia pomocou DTD
b.Validácia pomocou XML Schema

3.Vyhľadávanie v XML dokumentoch pomocou XPATH (dotácia 4/4)
 
a.Vyhľadávanie elementov
b.Reťazcové a číselné funkcie jazyka XPATH

4.Transformácia XML dokumentov pomocou XSLT (dotácia 12/12)
 
a.Úvod do jazyka XSLT
b.Jednoduché transformačné šablóny
c.Pomenované šablóny
d.Rekurzívne volanie šablón
e.Matematické funkcie jazyka XSLT


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 14. 12. 2015.

Type of output: