Oct 14, 2019   9:04 p.m. Boris
Academic information system

Course syllabus N422L0_4B - Linux -- základná automatizácia (FCHPT - ZS 2015/2016)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N422L0_4B
Názov predmetu: Linux -- základná automatizácia
Ukončenie a kredity: skúška (2 kredity)
Obsah predmetu:
bash - opakovanie
Úvod do skriptovania
Jednoduché úlohy
-premenné
-cykli
-podmienky
Algoritmizácia zložitejších úloh
Vlastný skript
Prezentácia


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 14. 12. 2015.

Type of output: