Feb 18, 2020   10:24 a.m. Jaromír
Academic information system

Course syllabus N422P1_4I - Projektové softvérové systémy (FCHPT - ZS 2015/2016)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N422P1_4I
Názov predmetu: Projektové softvérové systémy
Ukončenie a kredity: skúška (2 kredity)
Obsah predmetu:
1.Úvod do problematiky správy verzií softvérových projektov (dotácia 0/2)
2.Príklady použitia verzionovacích systémov v praxi (dotácia 0/2)
3.Centralizovaný vs. distribuovaný prístup, výhody a nevýhody (dotácia 0/2)
4.Centralizovaný prístup k správe verzií (dotácia 0/2)
5.Nástroj CVS (Concurrent Versions System) (dotácia 0/2)
6.Nástroj SVN (Subversion) (dotácia 0/2)
7.Distribuovaný prístup k správe verzií (dotácia 0/8)
 
a.Nástroj Mercurial
b.Nástroj GIT

8.Grafické užívateľské rozhrania (dotácia 0/2)
9.Ošetrenie konfliktov pri spájaní zmien (dotácia 0/2)


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 14. 12. 2015.

Type of output: