Dec 14, 2019   1:39 a.m. Branislava, Bronislava
Academic information system

Course syllabus N422T0_4I - Teória automatického riadenia III (FCHPT - ZS 2015/2016)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N422T0_4I
Názov predmetu: Teória automatického riadenia III
Ukončenie a kredity: skúška (5 kreditov)
Obsah predmetu:
Adaptívne riadenie (heuristické, samonastavujúce. MRAC)
Riadenie mnohorozmerových procesov (RGA analýza, autonómne riadenie, MPC)
riadenie technologických procesov (výmenníky tepla, rektifikačné kolňony, chemické reaktory, spaľovanie, čistiarne odpadových vôd)


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 14. 12. 2015.

Type of output: