14. 12. 2019  9:32 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N422Z2_4B - Základy Matlabu (FCHPT - ZS 2015/2016)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N422Z2_4B
Názov predmetu: Základy Matlabu
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (2 kredity)
Obsah predmetu:
Úvod do MATLABu a Simulinku
Premenné, výrazy a operátory
Matice a vektory
Elementárne matematické funkcie
Grafika v MATLABe – 2D grafy
Grafika v MATLABe – 3D grafy
Polynómy
Vytváranie vlastných aplikácií I 
Vytváranie vlastných aplikácií II
Simulink I 
Simulink II
Simulink III
Simulink IV


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 14. 12. 2015.

Typ výstupu: