Oct 23, 2019   8:36 p.m. Alojza
Academic information system

Course syllabus N422W0_4B - Webové technológie v automatizácii (FCHPT - LS 2015/2016)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N422W0_4B
Názov predmetu: Webové technológie v automatizácii
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (2 kredity)
Obsah predmetu:
Úvod do webových technológií
JavaScript I 
JavaScript II
Synchrónna a asynchrónna komunikácia
HTTP MATLAB Web Server
Virtuálne monitorovanie modelov laboratórnych procesov
Virtuálne riadenie modelov laboratórnych procesov
Vzdialené monitorovanie laboratórnych procesov
Vzdialené riadenie laboratórnych procesov
Priemyselná realizácia vzdialeného riadenia
Realizácia záverečných projektov
Realizácia záverečných projektov
Prezentácia záverečných projektov


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 15. 12. 2015.

Type of output: