Jul 17, 2019   0:43 a.m. Bohuslav, pamätný deň - Výročie Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky
Academic information system

Course syllabus 2_STAV6_A - Building Structures VI (FA - SS 2018/2019)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


University: Slovak University of Technology in Bratislava
Faculty: Faculty of Architecture
Course unit code: 2_STAV6_A
Course unit title: Building Structures VI
Mode of delivery, planned learning activities and teaching methods:
lecture1 hour weekly (on-site method)
seminar2 hours weekly (on-site method)

 
Credits allocated: 4
 
Recommended semester/trimester: Architecture - master (compulsory), 2. semester
Architecture (study in English) - master (compulsory), 2. semester
Level of study: 2.
Prerequisites for registration: none
 
Assesment methods:
-- item not defined --
 
Learning outcomes of the course unit:
The goals of subject is to inform the students of theoretical solutions and methods of architectonic-structural design of details in buildings. Obtained knowledge face with analysis of detail anatomy on chosen architectural works. Accentuate is on logic of design the detail ( in functional, aesthetic and material - technological aspects). Subject is cap for knowledge from designing of building structures.
 
Course contents:
Architectural complex (unit) and detail. Theoretic solution and methods of designing the construcional details. Development trends and contemporary detail. Material base and importance of hers in design of constructional detail. Semantics of detail. Context of environment and detail. Definition of marginal conditions in the detail design. Crux of the criterions in detail design and concept of detail. Techological connection of realization: monolithic and prefab detail. Confrontation of designing the detail in architectural praxis.
 
Recommended or required reading:
Basic:
ILKOVIČ, J. Progres techniky v architektúre z hľadiska energetickej hospodárnosti budov. In PAVLÍK, M. Sborník přednášek: Trendy racionálního využití energie při provozování budov ve výukovém procesu = Optimization of Energy Utilization in Buildings Operation. Latest Development Application in Lectures. Praha: ČVUT FA, 2010, p. 13--20. ISBN 978-80-01-04640-1.
ILKOVIČ, J. Súčasné konštrukcie, materiály a technológie bytových domov. In BACOVÁ, A. Bytové domy na Slovensku: Teória. Recenzie. Diskusia. Bratislava : Eurostav, 2007, p. 62--75. ISBN 978-80-89228-13-3.
ILKOVIČ, J. Vzťah architektonického konceptu a konštrukcie. In LAVRINČÍKOVÁ, D. Konštrukcie v súčasnej architektúre. Construction in Current Architecture : Zborník abstraktov.Proceedings of Abstracts. 4.medzinárodná vedecká konferencia, Banská Štiavnica 17.-19.5.2007. Bratislava: STU v Bratislave FA, 2007, p. 1. ISBN 978-80-227-2651-1.
ILKOVIČOVÁ, Ľ. -- ILKOVIČ, J. Progres techniky v architektúre : vedecká konferencia 12.9.-14.9.2013, Tatranská Kotlina. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2013. ISBN 978-80-227-4105-7.

 
Language of instruction: slovak or english
 
Notes:
 
Courses evaluation:
Assessed students in total: 554

ABCDEFX
25,3 %37,0 %28,3 %6,5 %2,2 %0,7 %
Name of lecturer(s): Ing. arch. Andrej Alexy (lecturer) - slovak
Ing. arch. Jozef Baláž, PhD. (examiner, instructor, lecturer) - slovak
doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, CSc. (examiner, instructor, lecturer, person responsible for course) - slovak
doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc. (examiner, instructor, lecturer) - slovak, english
Ing. arch. Yakoub Meziani, PhD. (examiner, instructor, lecturer) - slovak
Ing. arch. Beata Polomová, PhD. (lecturer) - slovak
Ing. arch. Eva Vojteková, PhD. (lecturer) - slovak
 
Last modification: 15. 5. 2018
Supervisor: doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, CSc. and programme supervisor


Last modification made by Róbert Tichý on 05/15/2018.

Type of output: