Oct 20, 2019   11:28 p.m. Vendelín
Academic information system

Course syllabus B1-AKP1 - Design Studio - Landscape Planning 1 (FCE - WS 2018/2019)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


University: Slovak University of Technology in Bratislava
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Course unit code: B1-AKP1
Course unit title: Design Studio - Landscape Planning 1
Mode of delivery, planned learning activities and teaching methods:
studios4 hours weekly (on-site method)

 
Credits allocated: 5
 
Recommended semester/trimester: Landscaping and Landscape Planning - bachelor (compulsory), 3. semester
Level of study: 1.
Prerequisites for registration: none
 
Assesment methods:

Successful defense of the studio project
 
Learning outcomes of the course unit:
Development of creative abilities and confirmation of theoretical knowledge and development of skills via development of creative landscape planning with an emphasizing on the application of interdisciplinary approach and methodology for creative work in the management of basin and residential landscape.
 
Course contents:
Wider Relations - Documentation of Relationships and Relationships between the Landscape and the Resolved Cadastral Territory
(M1: 10,000 - M1: 25,000).
2. Analysis of abiotic and biotic conditions in selected space (M 1: 2000 - M 1: 5000).
3. Comprehensive Landscape Design (M 1: 2000 - M 1: 5000) with additional design schemes for green solutions in the chosen area (flat, line and solitary)
4. Accompanying report.
 
Recommended or required reading:
Basic:
REHÁČKOVÁ, T. Floristická charakteristika Horského parku a jeho prírodovedný a kultúrno-historický význam. Acta Environmentalica Universitatis Comenianae, 17. p. 90--111. ISSN 1335-0285.
REHÁČKOVÁ, T. -- RUŽIČKOVÁ, J. Fragmenty lesov na území Bratislavy. In REHÁČKOVÁ, T. -- KOLEKTÍV AUTOROV. Fragmenty lesov v zastavanom území Bratislavy. Bratislava : CICERO, s.r.o., 2007, p. 41--115. ISBN 978-80-969678-3-4.
REHÁČKOVÁ, T. -- KOLEKTÍV AUTOROV. Fragmenty lesov v zastavanom území Bratislavy. Bratislava : CICERO, s.r.o., 2007. 173 p. ISBN 978-80-969678-3-4.
REHÁČKOVÁ, T. Historická zeleň v Bratislave, jej vývoj a postavenie v urbanistickekj štruktúre mesta. In Architektura v perspektivě.: Minulost. Místo. Každodennost. 1st ed. Ostrava : Stavební fakulta, Vysoká škola baňská, Technická univerzita, 2011, p. 64--68. ISBN 978-80-87079-17-8.
REHÁČKOVÁ, T. Kultúrno-historické a prírodné prvky ovplyvňujúce obraz mestskej krajiny (na príklade Starého Mesta v Bratislave). Acta Environmentalica Universitatis Comenianae, p. 43--55. ISSN 1335-0285.
REHÁČKOVÁ, T. Ochrana drevín v právnom systéme Slovenska a v zahraničí. In ADAMČÍKOVÁ, K. -- KOBZA, M. Dreviny vo verejnej zeleni 2011: Recenzovaný zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou 17.5. - 18.5.2011 Nitra. Nitra : Edičné stredisko SPU Nitra, 2011, p. 153--159. ISBN 978-80-89408-12-2.
REHÁČKOVÁ, T. Realizácia ekologických opatrení - výsadby zelene. In PAUDITŠOVÁ, E. -- REHÁČKOVÁ, T. Ochrana krajiny v projektoch pozemkových úprav. Prešov : Vydavateľstvo Michal Vaško, 2011, p. 108--151. ISBN 978-80-7165-858-0.
REHÁČKOVÁ, T. -- PAUDITŠOVÁ, E. Vegetácia v urbánnom prostredí. Bratislava : CICERO, s.r.o., 2006. 132 p. ISBN 80-969614-1-1.
REHÁČKOVÁ, T. Vybrané problémy manažmentu a obnovy historickej zelene v Bratislave. In POLOMOVÁ, B. -- POLÁKOVÁ, M. -- PETRÍK, Š. -- PETRÁŠOVÁ, S. Bardkontakt 2011: Problematika mestských pamiatkových centier. Zborník prednášok Bardejov 23.-24.august 2011. Bardejov : Mesto Bardejov, 2011, p. 69--76. ISBN 978-80-970755-6-9.

 
Language of instruction: slovak
 
Notes:
 
Courses evaluation:
Assessed students in total: 19

ABCDEFX
26,3 %21,1 %15,8 %31,6 %5,2 %0 %
Name of lecturer(s): doc. RNDr. Ingrid Belčáková, PhD. (examiner, instructor, lecturer, tutor) - slovak
prof. Ing. Viliam Macura, PhD. (examiner, lecturer, person responsible for course) - slovak
Ing. Martina Majorošová, PhD. (examiner, instructor, lecturer, tutor) - slovak
doc. Ing. Jana Skalová, PhD. (examiner, lecturer) - slovak
Ing. Ivan Stankoci, PhD. (examiner, instructor) - slovak
 
Last modification: 22. 3. 2018
Supervisor: prof. Ing. Viliam Macura, PhD. and programme supervisor


Last modification made by Ing. Marián Dubík on 03/22/2018.

Type of output: