Jul 17, 2019   0:37 a.m. Bohuslav, pamätný deň - Výročie Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky
Academic information system

Course syllabus I1-POPO - Pedology and Soil Evaluation (FCE - SS 2018/2019)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


University: Slovak University of Technology in Bratislava
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Course unit code: I1-POPO
Course unit title: Pedology and Soil Evaluation
Mode of delivery, planned learning activities and teaching methods:
lecture2 hours weekly (on-site method)
laboratory/construction practice2 hours weekly (on-site method)

 
Credits allocated: 6
 
Recommended semester/trimester: Landscaping and Landscape Planning - master (compulsory), 2. semester
Level of study: 2.
Prerequisites for registration: none
 
Assesment methods:
During the semester elaboration of assignments. The final grade is generated with the following weights: elaborated assignments 20%, exam 80%.
 
Learning outcomes of the course unit:
Students will gain knowledge of pedogenesis, soil regimes and processes, classification and systematics of soils, agricultural soil valuation, land-valued soil-ecological units, the evaluation of land and pedological soil survey. They will understand the principles of the transport solution processes in soil and get practical experience in determining the physical and hydrophysical soil characteristics, balancing the amount of water in the soil in terms of water use by plants.
 
Course contents:
Pedogenesis. Classification and taxology of soils. Soil types in Slovakia. Soil fertility.
Soil as polydisperse system. Physical, hydrophysical, chemical and biological properties of soils.
Hydrostatics and hydrodynamics of soil water.
Soil processes.
Mathematical modeling of soil water regime.
Classification of soil water regime.
Pedological soil survey.
Agricultural land valuation. Land-valued soil-ecological units. Exploitation of soil assessment for categorisation of agricultural soils in Slovakia according to the EU criteria. Valuation of soil.
 
Recommended or required reading:
Basic:
SKALOVÁ, J. -- ŠTEKAUEROVÁ, V. Pedotransferové funkcie a ich aplikácia pri modelovaní vodného režimu pôd. Bratislava: STU v Bratislave, 2011. 101 p. ISBN 978-80-227-3431-8.
VELEBNÝ, V. -- SKALOVÁ, J. Pôdohospodárstvo a pedológia: Návody na cvičenia II.časť. Bratislava : STU v Bratislave, 1994. 177 p. ISBN 80-227-0633-7.
VELEBNÝ, V. -- NOVÁK, V. -- SKALOVÁ, J. -- ŠTEKAUEROVÁ, V. -- MAJERČÁK, J. Vodný režim pôdy. Bratislava : STU v Bratislave, 2000. 208 p. ISBN 80-227-1373-2.

Recommended:
Vyhláška MP SR o určení ceny pozemkov a porastov na nich na účely pozemkových úprav č.38/2005 Z.z.
Vyhláška MS SR o stanovení všeobecnej hodnoty majetku č.492/2004 Z.z.

 
Language of instruction: slovak
 
Notes:
 
Courses evaluation:
Assessed students in total: 98

ABCDEFX
45,9 %22,4 %23,5 %3,1 %5,1 %0 %
Name of lecturer(s): Ing. Zbyněk Bajtek, PhD. (instructor, lecturer) - slovak
Ing. František Cyprich (instructor) - slovak
prof. Ing. Milan Čistý, PhD. (examiner, instructor, lecturer, person responsible for course, tutor) - slovak
 
Last modification: 28. 2. 2019
Supervisor: prof. Ing. Milan Čistý, PhD. and programme supervisor


Last modification made by Ing. Peter Korčák on 02/28/2019.

Type of output: